تاریخ انتشار :

مرجع :

کلینیک هما

آراس‌اس فید :

نمونه فید آر‌اس‌اس

زبان پارسی

استایل‌های فید آر‌اس‌اس


#rss-container {
  max-width: 800px;
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  background: #f5f5f5;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  direction: rtl; /* Right-to-Left */
}
#rss-container h1 a {
  text-decoration: none;
  color: darkblue;
  font: 32px "Amiri", sans-serif;
  margin-bottom: 20px;
  display: block;
}
#rss-container span {
  display: block;
  margin-bottom: 30px;
  color: #333;
  line-height: 1.6;
} 

بخش فید آر‌اس‌‌اس فارسی

<div id="rss-container"></div>

اسکریپت‌های فید آراس‌اس فارسی

<script src="https://clinichoma.com/js/themes/fa-rssfeeds.js"></script>
ایجاد و نمایش نمونه آر‌اس‌اس
برای کسب دیدی از جدیدترین به‌روزرسانی‌های وب‌سایت ما، نمونه‌های فید آر‌اس‌اس ما را بررسی کنید. این فید‌ها با سی‌اس‌اس ، جاوااسکریپت و اچ‌تی‌ام‌ال سفارشی تجهیز شده‌اند و یک راه تعاملی و جذاب برای آگاهی از محتوای ما فراهم می‌کنند. قدرت فید آر‌اس‌اس را در وب‌سایت ما به یک روش جدید کشف کنید.

01 02 03 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶